Zákaznícka podpora

LIST

Prístup k zálohám web stránok (záloha FTP)


Na FTP serveri s názvom „backup.syphon.sk“ je uložená aktuálna (posledná) záloha Vašej web stránky.

Ak sa Vám podarí Váš web zmazať alebo inak zničiť, na FTP serveri „backup.syphon.sk“ nájdete poslednú zálohovanú verziu.
Pre prihlásenie na FTP server „backup.syphon.sk” môžete použiť Vaše aktuálne prihlasovacie meno a heslo pre FTP. Zálohy sú vykonávane každých 24 hodín.

Nastavenie FTP prístupu k zálohe :
Názov FTP servera (host): backup.syphon.sk
Užívateľské meno: rovnaké ako pre vašu doménu (web stránku)
Heslo: rovnaké ako pre vašu doménu (web stránku)


Poznámka: Ak potrebujete staršiu zálohu, ktorá už nie je dostupná cez FTP, kontaktujte technickú podporu.
Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.