Zákaznícka podpora

LIST

Štatistika prenesených dát servera


Poznámka k obsahu: Tento článok je v režime "Archivovania" a môže obsahovať neaktuálne informácie.

Pomocou modulu “Objem prenesených dát na serveri” je možné sledovať aktuálnu štatistiku prenesených dát vášho servera. Informácie o prenesených dátach je možne sledovať aj historicky, počas vybraných rokov a mesiacov.
Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.