Zákaznícka podpora

LIST

CHMOD, nastavenie práv pre zápis do súborov a adresárov


Ak potrebujete nastaviť právo na zápis dát do súborov alebo adresárov (Napríklad s PHP aplikácie), je možné použiť FTP príkaz „CHMOD”.

Príklad nastavenia práv pre zápis do súboru:
# chmod 660 nazov_suboru.txt

Nastavenie práv pre zápis do adresára:
# chmod 770 nazov_adresara

Pre nastavenie práv cez príkaz CHMOD je možné využiť aj funkcie FTP klientov ako napríklad Total Commander, FileZilla a ďalších...

Nastavenie práv cez Total Commander:
Označte súbory alebo adresáre a hlavnom menu zvoľte “Súbor -> Zmeniť atribúty”Nastavenie práv cez FileZilla FTP Client:
Označte súbory alebo adresár a po kliknutí ľavým tlačítkom myši zvoľte možnosť „Oprávnenia súborov“
Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.