Zákaznícka podpora

LIST

Presmerovanie URL pomocou ASP.NET skriptu


Príklad presmerovania URL adresy pomocou ASP.NET.


<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://
www.nova-url-adresa.sk");
}
</script>
Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.