Zákaznícka podpora

LIST

Presmerovanie URL pomocou ASP skriptu


Príklad presmerovania URL adresy pomocou ASP.

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.nova-url-adresa.sk/"
%>
Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.