Zákaznícka podpora

LIST

Farebné označenie e-mailov.


Vo Webmaili je možne nastaviť farebné označovanie správ, podľa užívateľom definovaných pravidiel.


Nastavenie pravidiel nájdete v menu: Nastavenia -> Farebné rozlišovanie správ.
Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.