Zákaznícka podpora

LIST

eM Client – Nastavenie kalendára ( Syphon Sync )


V hlavnom menu zvoľte “Nástroje -> Účty”, zobrazí sa nástroj na správu účtov. Aktuálne používané účty nájdete v ľavej časti. Ak chcete pridať nový účet kliknite na “Nový účet...


Následne vyberte z ponuky Kalendár -> CalDav. Pokračujte Ďalej.


Zadajte URL Adresu účtu. Adresu je potrebné zadať v presnom tvare. Ako užívateľské meno použite taktiež vašu e-mail adresu a ku nej prislúchajúce heslo. Pokračujte Ďalej.

URL Adresa: https://sync.syphon.sk/vas@email.xy/kalendar.ics/


V tomto kroku môžete účet ľubovoľné pomenovať. Ale Stačí pokračovať ďalej.


Hotovo.
Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.