Zákaznícka podpora

LIST

iPhone, nastavenie e-mail účtu (iOS, IMAP, SSL)


Tento návod popisuje vytvorenie e-mail účtu s použitím IMAP/SSL spojenia. Ide o šifrované spojenie ktoré zabezpečuje absolútnu bezpečnosť pri prenose e-mailov, medzi naším serverom a vaším telefónom. Pre funkčnosť SSL spojenia je potrebné zadať presné názvy serverov, tak ako sú uvedené nižšie.


Súhrn údajov potrebných pre vytvorenie e-mail účtu:

Užívateľské meno: {vaša e-mail adresa}
Heslo: {vaše platné heslo}

Server prichádzajúcej pošty :
Host: imap.syphon.sk
(Typ šifrovania: SSL, číslo portu 993)

Server odchádzajúcej pošty: smtp.syphon.sk
Host: smtp.syphon.sk
(Typ šifrovania: TLS/STARTTLS, číslo portu 25)1. Vojdite do Nastavení a zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“.2. Ťuknite na „Pridať účet“. Pri výbere poskytovateľa zvoľte „Iné“.3. Pre vytvorenie email účtu zvoľte „Pridať emailový účet“. V nasledujúcej obrazovke je potrebné zadať:

-Meno, ktoré sa bude zobrazovať ako odosielateľ pošty.
-Email, je vaša email adresa.
-Heslo, k email schránke.
-Popis, môžete zvoliť ľubovoľne.
Pokračujte „Ďalej“.4. V nasledovnom kroku skontrolujte, alebo zadajte údaje pre :
-Server prichádzajúcej pošty : imap.syphon.sk
-Server odchádzajúcej pošty: smtp.syphon.sk

A pokračujte „Ďalej“.
5. V poslednom kroku iba vypnite možnosť „Poznámky“.
Potom ťuknite na „Uložiť“ a hotovo! Email účet je pripravený na používanie.Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.