Zákaznícka podpora

LIST

Android, nastavenie e-mail účtu (Android 4.X, IMAP)


Tento návod popisuje vytvorenie e-mail účtu s použitím IMAP/SSL spojenia. Ide o šifrované spojenie ktoré zabezpečuje absolútnu bezpečnosť pri prenose e-mailov, medzi naším serverom a vaším telefónom. Pre funkčnosť SSL spojenia je potrebné zadať presné názvy serverov, tak ako sú uvedené nižšie.


Súhrn údajov potrebných pre vytvorenie e-mail účtu:
Užívateľské meno: {vaša e-mail adresa}
Heslo: {vaše platné heslo}
IMAP server: imaps.syphon.sk (Typ šifrovania: SSL, číslo portu 993)
SMTP server: smtps.syphon.sk (Typ šifrovania: STARTTLS, číslo portu 25)1. Po spustení aplikácie „Email“ sa zobrazí nasledovná ponuka. Zadajte vašu e-mail adresu a heslo. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Ďalej“.

Poznámka: Ak už vo vašom Android zariadení, existuje e-mail účet, po spustení aplikácie Email zvoľte v Menu možnosť : Nastavenie > Pridať účet.


2. Typ účtu zvolíme IMAP. (Pokračujte kliknutím na tlačidlo IMAP)


3. V ďalšej obrazovke je potrebné zadať parametre pre príjem pošty. Niektoré údaje sa doplnia automaticky, v každom prípade ich skontrolujte a upravte. Ako „Používateľské meno“ je potrebné zadať celú emailovú adresu vo formáte uživateľ@vasadomena.xyz. Do poľa Server IMAP zadajte názov servera: imaps.syphon.sk. V tomto prípade je potrebné zvoliť číslo portu: 993 a Typ zabezpečenia: SSL. (Ešte raz skontrolujte číslo portu 993.)
Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Ďalej“


4. Teraz zadáme údaje potrebné pre odosielanie pošty. Niektoré údaje ako e-mail a heslo sa znova doplnia automaticky, treba ich však skontrolovať.
Do poľa Server SMTP zadajte názov servera: smtps.syphon.sk. Číslo portu nastavte na 25 a typ zabezpečenia zvoľte: STARTTLS.

Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Ďalej“


5. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Ďalej“.


6. Ako posledné zadajte Vaše meno. (Meno odosielateľa správ).
Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Hotovo“.


7. Hotovo, e-mail účet je pripravený.
Mohlo by Vás tiež zaujímať:
Poštový klient sa nedokáže pripojiť na SMTP server (Port 25)
Android, nastavenie e-mail účtu (Android 2.3, IMAP)


Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.