Zákaznícka podpora

LIST

Nastavenie SMTP autentifikácie - Outlook Express


Popis problému: Pri odosielaní pošty Outlook Express vypíše chybu:

"The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was 'peterkovac@vasemeno.sk'. Subject 'Predmet Spravy', Account: 'mail.syphon.sk', Server: 'mail.syphon.sk', Protocol: SMTP, Server Response: '553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)', Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 553, Error Number: 0x800CCC79"

Dôvod : Nemáte správne nastavenú SMTP autentifikáciu

Riešenie: V nastaveni poštového účtu je nutne zvoliť možnost "Server vyžaduje overenie", rovnako ako je to na obrázku pod týmto textom. (Správne nastavenie je označené na obrázku červenou farbou)

Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.