Zákaznícka podpora

LIST

Nastavenie presmerovania (Presmerovanie)


Pri službe presmerovanie domény, je možne meniť nastavenia služieb pomocou modulu “Nastavenie presmetrovania” v Kontrol Paneli.Odkazy:
Presmerovanie domény
Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.