Zákaznícka podpora

LIST

Nastavenie DNS záznamov


V prípade služby registrácia domény alebo webhosting, je možne meniť DNS záznamy priamo cez Kontrol panel. Pre úpravu DNS záznamov môžete použiť modul “DNS Nastavenia”. Modul umožňuje meniť všetky typy DNS záznamov a tiež špeciálne nastavenia ako TTL, ...

Upozornenie: neodborná zmena DNS záznamov môže spôsobiť nefunkčnosť webovej stránky alebo pošty. Doporučujeme upravovať len odborníkom!
Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.