Webhosting

Icon syphon

Ďalšie služby


Obnova dát

Všetky zákaznícke dáta sú zálohované každých 24 hodín.

Zákazníci webhostingových služieb majú možnosť pristupovať k online zálohám FTP priestoru a MySQL databáz. Táto služba je poskytovaná bezplatne. Zákazníci tak majú možnosť obnoviť dáta v prípade náhodného zmazania. Zálohy MySQL databáz nájdete priamo na vašom FTP, konkrétne v adresári /DB_BACKUP. Tento adresár obsahuje niekoľko dňovú históriu SQL dát. V prípade ak potrebujete pristupovať k zmazaným súborom na FTP, môžete tak spraviť po pripojení na FTP server s názvom "backup.syphon.sk". Užívateľské meno a heslo je totožné s tým, ktoré používate na prístup k bežnému FTP serveru.
V prípade, ak potrebujete obnoviť staršie dáta alebo obnovu zrušených služieb, súbory z webu (FTP), e-mailu alebo SQL databázy môžete tiež požiadať našu technickú podporu.
Pri zasielaní požiadavky nezabudnite uviesť dátum posledného dňa, kedy boli vaše dáta v podobe ktorú chcete obnoviť. Taktiež treba špecifikovať názov adresára, názov databázy alebo názov e-mail schránky ktorá sa má obnoviť.

Jednorazový poplatok za obnovu dát na požiadanie: 20 €
Vyžiadanie alebo dohľadanie záznamu v Log súboroch

Na požiadanie je možné dokladať a zaslať záznam z Log súboru, ktorý sa týka napríklad doručenia konkrétneho e-mailu, prihlásení na FTP server a iné...

Jednorazový poplatok za dohľadanie záznamu v Log súbore: 15 €
Iné špecializované služby a konzultačná činnosť.

Zákazníkom vieme po dohode poskytnúť aj podporu a služby ktoré sa priamo netýkajú kvality alebo funkčnosti nami poskytovaných produktov. Ide o služby pri ktorých vieme promptne použiť naše know-how, získané počas každodennej prevádzky tisícok web aplikácii.

Ide predovšetkým ide o nasledovné služby:

  • Migrácia zákazníckych web aplikácii a databáz, z iných serverov na naše.
  • Optimalizácia výkonu web aplikácie alebo databáz.
  • Vyhľadanie a oprava chyb v nefunkčnej aplikácii na požiadanie zákazníka.
  • • Úprava HTML, prípadne PHP kódu, na požiadanie zákazníka (Iba drobné úpravy).

Cena 25 Eur / 30 min.

Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.