Servery

Správa servera ( Manažovaný server )

Monitoring a každodenná správa je dôležitá súčasť stabilnej a bezpečnej prevádzky servera ale tiež aplikácii, ktorých beh zabezpečuje. Pri tejto službe preberáme plnú zodpovednosť za bezproblémovú prevádzku servera a operačného systému.


Medzi úkony obsiahnuté v službe “Správa servera” patria:

 • Nakonfigurovanie aplikácii a služieb podľa zákazníka, pred nasadením do prevádzky
 • Pravidelná aktualizácia operačného systému a aplikovanie bezpečnostných záplat
 • Pravidelná aktualizácia softvérových balíkov
 • Monitorovanie hardvéru a dostupností prevádzkovaných služieb
 • Denné zálohovanie, prípadná obnova systému a dát
 • Výmena poškodených pevných diskov a obnova RAID pola

Medzi predplatené zásahy na požiadanie patria:

 • Inštalácia alebo odobranie softvérových balíkov podľa pokynu zákazníka
 • Konfigurácia služieb ako HTTP, FTP, MySQL, PgSQL, SSH, ...
 • Vytváranie alebo mazanie užívateľských účtov
 • Obnova dát na požiadanie zákazníka
 • Iné úkony a zmeny v nastavení servera alebo služieb
Medzi technicky zásah na požiadanie sa nepočítajú úkony ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu servera a operačného systému, takého zásahy sú obsiahnuté v cene služby.


Základné porovnanie služby “Správa servera”

  Bez správy
servera
Manažovaný server
( Správa servera )
Prvotná inštalácia Základná inštalácia operačného systému OS + Aplikácie
podľa zákazníka
Server spravuje Zákazník Náš tím
Bezpečnosť rieši Zákazník Náš tím
Zásahy na požiadanie* - 2
Monitoring servera Nie Ano
Zálohovanie dát** Nie Ano
Obnova dát Nie Ano
Zásah nad rámec 40 € 20 €
Cena: 0 € / mesiac 60 € / mesiac


* Zásah v pracovnej dobe Poskytovateľa (v prac. dňoch od 8:00 do 17:00) a o dĺžke trvania do 30 minút. Ak trvá vyžiadaná práca viac ako 30 minút, každých začatých 30 minút práce sa počíta ako jeden zásah na vyžiadanie. Zásahy mimo pracovnej doby alebo nad rámec predplatených technických zásahov sú spoplatnené samostatne, podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa.

Je doména voľná?

Zadajte názov domény ktorú si želáte overiť a zaregistrovať.